Metoda komunikatywna

Ucz się mówić
zamiast uczyć się uczenia


Metoda komunikatywna zmieniła na zawsze myślenie o tym, jak można nauczyć się mówić w drugim języku. Od tej pory nie jest on już obcy. W skrócie — mów zamiast uczyć się, jak uczyć się mówić.


Wielu z nas pamięta jeszcze ze szkoły przestarzały, gramatyczno-tłumaczeniowy sposób nauczania języka. Dlatego właśnie spotykamy mnóstwo ludzi, dla których po latach nauki sama myśl o wypowiedzi w języku obcym wydaje się przerażająca. Odpowiedzią na monotonię i rozczarowujące efekty klasycznych sposobów nauczania jest metoda komunikatywna.

Dlaczego metoda komunikatywna pozwala praktycznie każdemu osiągnąć tak dobre rezultaty? Oto sześć najważniejszych powodów:

1. 80% zajęć to praca z lektorem, która polega na kontrolowanym dialogu – lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo i gramatykę.

2. Intensywna wymiana pytań i odpowiedzi między nauczycielem a uczniem służy wyrobieniu odruchów nawyków językowych. Uczeń osiąga automatyzm odpowiedzi dzięki naśladowaniu całych fraz.

3. Słuchacze nieustannie biorą aktywny udział w zajęciach. Odpowiadają na pytania w pełnej formie, aby wydłużyć czas mówienia i ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.

4. Nauczyciel wydaje instrukcje w języku obcym, unika się tłumaczeń na język ucznia. Prowadzi to do „zanurzenia w języku” - myślenia w języku, którego chcemy się nauczyć.

5. Podstawą nauki jest samodzielne wypowiadanie się, nawet kosztem błędów. Potrzebne zagadnienia gramatyczne poznaje się w praktyce, ale co jakiś czas struktury gramatyczne są wyjaśniane i utrwalane na oddzielnej lekcji.

6. Znaczącą część czasu stanowi zorganizowana powtórka materiału. Nauka języka polega głównie na wykształceniu szybkich odruchów, podobnie jak pisanie na maszynie albo gra na fortepianie – a takie odruchy można wykształcić jedynie przez częste powtórki.