Kursy dla młodzieży

 

Nasze kursy dla młodzieży, to okazja aby przełamać barierę językową i zacząć komunukować się w uczonym języku, poszerzyć słownictwo, nauczyć się wykorzystywać poznane w szkole zasady gramatyczne. 

Słuchacz trafia do odpowiednio dobranej grupy, uwzględniającej jego mocne i słabe strony oraz potrzeby językowe. Kładziemy nacisk na komunikację, ale rozwijamy przy tym umiejętności potrzebne do zdania egzaminu ósmoklasisty oraz matury.


Mamy w ofercie kursy dla:
  • młodzieży szkoła podstawowa powyżej 12 roku życia — dwa razy w tygodniu po 90 minut
  • uczniów liceów i techników — dwa razy w tygodniu po 90 minut

Jeśli chcesz się sprawdzić to rozwiąż test językowy

Rozwiąż test, a ktoś ze szkoły skontaktuje się z Tobą i zaproponuje odpowiedni kurs.